Ми цінуємо своїх клієнтів та усвідомлюємо відповідальність за захист конфіденційності наданих Вами даних. З метою повного та всебічного розуміння цього документа, просимо уважно з ним ознайомитись. Використання Клієнтом сайту інтернет-магазину означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Клієнта. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на сайті інтернет-магазину, а також користуючись цим сайтом, Клієнт погоджується на їх обробку інтернет-магазином та партнерами інтернет-магазину, погоджується та зобов'язується дотримуватись цієї політики конфіденційності.

1. Визначення та терміни
1.1. Інтернет-магазин https://gergelcolor.com.ua, що торгує товарами через мережу Інтернет.
1.2. Клієнт - особа, яка має доступ до сайту через мережу Інтернет і використовує сайт інтернет-магазину.
1.3. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься до певного Клієнта.
1.4. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збирання, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.5. Cookies - невеликий фрагмент даних, надісланий веб-сервером та збережений на комп'ютері користувача. Веб-клієнт (зазвичай веб-браузер) щоразу при спробі відкрити сторінку відповідного сайту пересилає цей фрагмент даних веб-серверу у складі HTTP-запиту. У разі відмови від отримання даних деякі функції Сайту можуть працювати некоректно.

2. Цілі та принципи політики конфіденційності та збору персональних даних
2.1. Ця Політика конфіденційності (захист персональної інформації) діє стосовно всієї інформації, яку інтернет-магазин може отримати про Клієнта під час використання сайту інтернет-магазину, програм та продуктів інтернет-магазину.
2.2. Використання наданої інформації відбувається лише з урахуванням потреб та інтересів Клієнта. Персональні дані надаються Клієнтом з метою:
- здійснення покупок (створення облікового запису, надання технічної підтримки, пов'язаної з використанням сайту, повідомлення про стан замовлення, обробка та отримання платежів);
- отримання новин, інформації про продукти, заходи чи послуги;
- участі в конкурсах та анкетуваннях;
- отримання інформації про рекламні акції.
Дані можуть бути використані з метою просування товарів від імені інтернет-магазину або від імені партнерів інтернет-магазину.
2.3. Забезпечення надійності зберігання інформації та прозорості цілей збору персональних даних. Персональні дані Клієнтів збираються, зберігаються, обробляються, використовуються та передаються відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Цей перелік доступний за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.

3. Інформація, що підлягає обробці
3.1. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Клієнтом шляхом заповнення реєстраційної форми на сайті інтернет-магазину та включають таку інформацію:
3.1.1. прізвище, ім'я, по батькові Клієнта;
3.1.2. контактний телефон Клієнта;
3.1.3. адресу електронної пошти (e-mail);
3.1.4. адреса доставки Товару;
3.2. Інтернет-магазин захищає дані, що автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків та при відвідуванні сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт системи («піксель»):
3.2.1. IP адреса (не використовується для встановлення особи Клієнта, мета збору - виявлення та вирішення технічних проблем, контроль законності фінансових платежів, що проводяться);
3.2.2. інформація з cookies;
3.2.3. інформація про браузер (або іншу програму, яка здійснює доступ до показу реклами);
3.2.4. час доступу;
3.2.5. адресу сторінки, де розташований рекламний блок;
3.2.6. реферер (адреса попередньої сторінки).

4. Обробка та використання персональних даних
4.1. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється без обмеження терміну будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
4.2. Інтернет-магазин не має права передавати інформацію про Клієнта неафілійованим особам або особам, не пов'язаним з інтернет-магазином договірними відносинами (кур'єрські служби, організації поштового зв'язку тощо).
4.3. Передача інформації афілійованим особам та особам, пов'язаним з інтернет-магазином договірними відносинами, здійснюється з метою обробки від імені інтернет-магазину, для виконання замовлення Клієнта, а також для можливості інформування Клієнта про акції, що надаються, послуги, що проводяться заходи.
4.4. Афілійовані особи та особи, пов'язані з інтернет-магазином договірними відносинами, беруть на себе зобов'язання забезпечувати конфіденційність інформації та гарантувати її захист, а також зобов'язуються використовувати отриману інформацію виключно з метою виконання зазначених дій або надання послуг.
4.5. Персональні дані Клієнта можуть бути передані іншим третім особам для організації просування продукції, маркетингових акцій, надання послуг або заходів. Такі треті особи беруть на себе зобов'язання забезпечувати конфіденційність інформації та гарантувати її захист, а також зобов'язуються використовувати отриману інформацію лише з метою виконання взятих він зобов'язань.
4.6. Надана Клієнтом спеціально не запитана інформація може бути використана на розсуд інтернет-магазину. Інтернет-магазин не несе відповідальності за дані, які Клієнт вказав у непойменованих полях (полях для вказівки іншої інформації).
4.7. Інтернет-магазин вживає всіх необхідних заходів для захисту даних від неавторизованого доступу, зміни, розкриття чи знищення.

5. Права та обов'язки Клієнта
5.1. Клієнт зобов'язується не повідомляти третіх осіб логін та пароль, які вони використовують для ідентифікації на сайті інтернет-магазину.
5.2. Клієнт зобов'язується дотримуватись належної обачності при зберіганні пароля, при його введенні.
5.3. Клієнт зобов'язується під час реєстрації на сайті інтернет-магазину використовувати складні поєднання символів для створення логіну/паролю.
5.4. Клієнт зобов'язується не надавати третім особам у користування комп'ютерний пристрій, якщо з нього можливий вільний доступ до особистого кабінету Клієнта.
5.5. Клієнт має право змінювати свої особисті дані, а також вимагати видалення особистих даних із бази інтернет-магазину.

6. Додаткові умови
6.1. Інтернет-магазин відповідає перед клієнтом у випадках, передбачених чинним законодавством.
6.2. Інтернет-магазин звільняється від відповідальності у випадках, коли інформація про Клієнта:
- стала громадським надбанням до її втрати чи розголошення.
- була отримана від третьої сторони до її отримання інтернет-магазином.
- була розголошена за згодою Клієнта.
6.3. Суперечки між інтернет-магазином та Клієнтом вирішуються відповідно до чинного законодавства України. Претензійний порядок є обов'язковим. Строк розгляду письмової претензії 30 (тридцять) днів із моменту її отримання.
6.4. Інтернет-магазин має право вносити зміни до політики конфіденційності в односторонньому порядку.
6.5. Нова політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на сайті інтернет-магазину, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.